Invention

Իմ երազանքների երկիրը

Ես կուզեի որ լիներ մի երկիր, որի անունը լինի Սելիլենդա: նաև ես կուզեի, որ Սելիլենդայում բոլորը միշտ լինեին ուրախ նույնիսկ, երբ նրանք քնած են: ես կուզեի, որ Սելիլենդայում ով ասի իր երազանքը միանգամից այն կատարվի և որ ոչմի կանոներ և վիրուսներ չլինի։ Ես կուզենաի, որ Սելիլենդայում լինեին թռչող փերիներ, որոնք լինեին մարդկանց ընկերները և օգնեին մարդկանց ամենինչում։ Ես կուզեի, որ լինի քաղձր հյութի ցայտաղբյուրներ։

                            My favorite country

I want a country, thats name is Selilenda, and I want, in Selilenda  all be happy, when all sleeping. I want, in Selilenda when somebody says his dream, its come true and there are no rule and no virus. I whant that in Selilenda to be flying fairy, who are peoples friends and halp peoples. I whant to be sweet juice a source.                 

Ելք ստուգատես․ ամփոփում

Այստեղ կարող եք տեսնել իմ ամբողջ տարվա աշխատանքները՝ մայրենի, մաթեմատիկա, ռուսերեն, անգլերեն և այլն։ 🤗

Նախասիրություններ

Ես հաճախում եմ գեղասահքի դպրոց, ես շատ եմ սիրում սահել։ Սիրում եմ նկարել և անվաչմուշկներով սահել։

Մեդիահմտություններ՝

Մաթեմատիկական գործունեություն՝

Կերպարվեստ-տեխնոլոգիա՝

Ես և շրջակա աշխարհը՝

Շուն

Ընտանի շունշնազգիների ընտանիքի կաթնասուն է։ Շունը գորշ գայլի ենթատեսակներից է, աշխարհում ընտելացված ամենատարածված կենդանիներից։ Առաջին ընտելացված կենդանին է։ Առաջին մասամբ ընտելացված շները գոյություն են ունեցել ավելի քան 33 000 տարի առաջ։ Դրանց նախորդները չեն գոյատևել սառցե դարաշրջանում։

Ընտելացումից ի վեր շները պատմական դեր ունեն մարդու կյանքում։ Ապրելով մարդու հետ՝ մասնակցել են որսորդությանը, հսկել են տիրոջն ու բնակատեղին։ Աշխարհում շունը լայնորեն ընկալվում է որպես մարդու լավագույն ընկեր, մարդու բարեկամ։ Հին Եգիպտոսում շունը տարբեր դասակարգերի սիրելի ու գրեթե սրբազան կենդանին էր, այն նաև թաղվում էր ու մումիֆիկացվում։

Շներն օգտագործվում են տարբեր ոլորտներում։ Հնուց ի վեր գոյություն են ունեցել մարտական շներ, դրանք նշանավոր են նաև համաշխարհային պատերազմներում։ Ներկայում կան ոստիկանական, ծառայողական՝ մարդկանց հետ գործակցելու և հաշմանդամներին օգնելու համար, և այլ աշխատանք կատարող շներ։ Երկրագնդի տարբեր հատվածներում շների հանդեպ վերաբերմունքը տարբեր է

Աշխարհում կա շուրջ 500 միլիոն շուն, որոնց 75%-ը թափառող շներն են։ Դրանց հետ կապված խնդիրներն ավելի ընդգծված են զարգացող երկրներում։ Շները հանդիսանում են տարբեր հիվանդությունների կրողներ ու փոխանցողներ։

 Այժմ կա շների մի քանի հարյուր տեսակ, նրանց միջին չափերը հիմնականում տատանվում են 15-84 սմ միջև, քաշը՝ 1-79 կգ միջև։

Օտար լեզու՝ անգլերեն

Օտար լեզու՝ ռուսերեն

Домашнаяя работа

Волк какой-зубасти
Медведь какой-болшои
Заяц какой-пушисти
Белка какая-рижая

2. Пока мы знакомились с новыми друзьями, в лесу начался сильный дождь. Давайте вместе с вами поможем зверям спрятаться в свои домики.

– Куда спрятались звери? Как называется домик

белки-дупло
волка-логово
лисы-нора
медведя- берлога

3.Как называют животных, которых люди разводят и используют в хозяйстве?

Комнатные
домашние
 культурные

Как называют животных, которые сами добывают себе пищу, устраивают  жилье, выводят потомство?

 самостоятельные
лесные
дикие

 Найди группу, в которой названы продукты, которые человек получает от кур

яйцо, мясо, пух, перья
мясо, шкуры, шерсть, яйца
яйца, мясо, молоко, перья

 Найди дикую птицу

ворона
курица
индейка

Homework

 1.What is Mark’s father ?  

His father is pilot.

2. Where does Mark want to fly?                                                                 

Mark want to fly space.

3. Mark is not brave, is hi ?    

No, Mark is brave.

4.What is Mark afraid of ?                                                                            

 Mark is afraid of the dark.    

5. Why does Mark go into the dark room ?

His father says that Mark go to dark room.

6. Why is father happy ?

   Because his son is not afraid of the dark.

7. Is Mark happi, too ? Why ?

Yes his happi, because he is not afraid of  the dark.                                                                                            

Homework

Նախադասությունները դարձրեք հարցական և ժխտական։

There are two buckets.

Are there two buckets?

There are not two buckets.

It is a big well.

Is it a big well?

It is not big well.

I am very clever.

Am I very clever?

I am not very clever.

He has a sister.

Has he a sister?

He hes not a sister.

You are lazy.

Are you lazy?

You are not lazy.

He can play a game.

Can he play a game?

He can not play a game.

We have many books.

Have we many books?

We have not many books.